• بازدید بازدید مسئولین شهرستان رباط کریم از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای فنی و حرفه ای

 • افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  در شهرستان رباط کریم
 • نمایشگاه دستاوردها وتوانمندیهای فنی و حرفه ای

  کاروانسرای حاج کمال رباط کریم
 • سمینار آموزشی پرورش گیاهان دارویی

  در مرکز فنی و حرفه ای رباط کریم
 • سمینار آموزشی کشت زعفران

  در مرکز آموزش فنی و حرفه ای رباط کریم
 • دیدار رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رباط کریم با امام جمعه شهرستان

 • برگزاری دوره آموزشی کشت زعفران

  برای اولین بار در منطقه
 • مرکز آموزش فنی و حرفه ای رباط کریم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8